Tukinet

Suomen Mielenterveysseuralle siirtynyt Tukinet on yli viidetoistavuoden aikana kasvanut yhdeksi suurimmista mielenterveyden verkkotukipalveluista.

Konseptoimme palvelun uudistuksen sekä autoimme asiakasta kilpailuttamaan toteutusprojektin. Uusi palvelu julkaistaan vuonna 2018.

IT-hanke, eli ihmisten tukemista

Kantavana ajatuksena hankkeessa on, että panostukset keskitetään ihmisten auttamiseen, eikä teknologisiin investointeihin. Uudessa palvelussa pyritään hyödyntämään niin avointa lähdekoodia, kuin kolmansien osapuolten kehittämiä palveluita. Täten voidaan keskittää omat voimat apua tarvitseville.

Konseptointi

Aloitimme hankkeen konseptoinnilla, jonka pohjalta piirrettiin rautalangat uudesta palvelusta.

Kilpailutus

Autoimme asiakasta kilpailuttamaan hankkeen Hilman kautta.

Valvonta

Valvomme toteutushankkeen etenemistä ja konseptin toteutumista.

Loistavat ideat syntyvät kysymällä oikeita kysymyksiä. Aloitetaanko?

Janne