Surveypal

Kuinka hyödyntää asiakkailta saatua tärkeää tietoa johtamisessa? Surveypalin ratkaisu on integroitavissa yleisimpiin CRM-järjestelmiin, joka helpottaa tiedon hallintaa. Kaksisuuntaisen integraation avulla palautetieto on hyödynnettävissä ja yhdistettävissä olemassa olevan datan kanssa. Kun tiedot asiakkaasta ja tulokset asiakaskokemuksen mittauksista ovat saatavilla samassa paikassa, tulosten analysointi ja tiedon käsittely on helpompaa.

Autamme Surveypalia käyttöliittymäsuunnittelussa ja markkinoinnin graafisissa töissä.

Loistavat ideat syntyvät kysymällä oikeita kysymyksiä. Aloitetaanko?

Janne