Nextmile

Yhä useampi eläkkeelle jäävä henkilö haluaisi vielä osallistua työelämään, vaikka sitten osa-aikaisesti. Yrityksillä on kasvava haaste siitä miten osaavien työntekijöiden tietotaito saadaan siirrettyä seuraaville sukupolville. Nextmile on suunnattu juuri tähän kohderyhmään. Yhtäältä se palvelee työntekijöitä, jotta eläkkeelle siirtyminen olisi joustavaa ja toisaalta se mahdollistaa yrityksille mekanismeja taltioida arvokasta tietoa organisaation käyttöön.

Olemme muotoilemassa uudenlaista palvelua joka julkaistaan viimeistään vuoden 2018 alussa. Yhteistyössä Milestone ja TSR.

Loistavat ideat syntyvät kysymällä oikeita kysymyksiä. Aloitetaanko?

Janne