Miledrive

Tiedätkö, millainen kulttuuri tiimissäsi vallitsee, mihin suuntaan sitä tulisi kehittää ja millä keinoilla, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa?

Työntekijäkokemuksia ja asiakaskokemuksia syntyy arjessa jatkuvasti: näitä kokemuksia tulisi systemaattisesti kehittää tai ne kehittyvät itsestään –eikä välttämättä haluttuun suuntaan. Näistä arjen kokemuksista muodostuu kulttuuri, joka toimii joko strategian työntö- tai vastavoimana: strategian onnistuneen toteutumisen kannalta vallitseva kulttuuri on avainroolissa.

Miledrive -palvelun avulla tunnistat tiimikulttuurisi nykytilan ja saat räätälöidyt, konkreettiset työkalut kokemusten oikeansuuntaiseen kehittämiseen, jotta strategia voi toteutua ja tavoitteet saavutetaan.

Loistavat ideat syntyvät kysymällä oikeita kysymyksiä. Aloitetaanko?

Janne